Súťaž

Štatút súťaže na našej FB stránke

 súťaž organizuje spoločnosť Ma&Ky s.r.o., so sídlom Lúky 528/1, 01314, Kamenná Poruba

 súťaž trvá od 23.januára do 31.januára 2017

 do súťaže sa môže zapojiť každý človek, nezáležiac na veku a pohlaví

 úastníkom súťaže sa stáva každý kto odpovie na otázku ,komu by ste venovali deku?, pripadne sa zapojí iným slovom v komentári

 cenou sa rozumie deka, ktorá je hanmade z dieľne cupilupi.sk

 výherca bude vyžrebovaný dňa 31.januára 2017 a následne kontaktovaný

 FB administráto ani žiadna iná osoba nebude poskytovať kontaktné údaje tretím osobám

 výhra bude zaslaná výhercovi slovenskou poštou

 Táto súťaž nie je sponzorovaná ani organizovaná ani nijak prepojená so spoločnosťou Facebook

Doprava zadarmo

Pri objedvnávke nad 100 € !